Domov pro seniory Koniklecová, p.o.
Domov pro seniory Koniklecová
Domov pro seniory Koniklecová

UPOZORNĚNÍ K PROBÍHAJÍCÍ STAVBĚ V NAŠEM DOMOVĚ: Aktuální informace jsou vyvěšeny na hlavních nástěnkách, kde Vás budeme průběžně informovat. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti. Děkujeme.

Domov pro seniory Koniklecová je příspěvková organizace, zřízená  Statutárním městem Brnem. Dle zákona o sociálních službách poskytuje sociální službu - domov pro seniory. 
Služba je poskytovaná občanům se sníženou mírou soběstačnosti, kteří potřebují pomoc druhé osoby. Péče je poskytována individuálně a v takovém rozsahu, který uživatelé skutečně potřebují. Podporujeme je tím v co nejdelším udržení jejich stávající soběstačnosti a v zachování kvality života.
Více zde

      Organizace je finančně podporována z prostředků   
          statutárního města Brna a Jihomoravského kraje

awebsys-logo-2017_2.jpg
   
 

Aktuality

Výstava: Proměny města Brna
04. 07. 2018
Město je živý organismus a (stejně jako člověk) se neustále vyvíjí.. Jednu z našich chodeb bude přes letní měsíce zdobit výstava, která mapuje proměny centra Brna v historii a dnes.
Celý článek
Všechny aktuality