Informace o COVID-19

Vážení rodinní příslušníci,

plně si uvědomujeme závažnost současné situace, a proto přistupujeme k veškerým nařízením, která mají zamezit šíření onemocnění covid-19, s maximální zodpovědností. Jedině tak můžeme chránit životy Vašich příbuzných,
ale i zaměstnanců, kteří jim zajišťují nezbytnou pomoc.

Chápeme, že nutné omezení kontaktů Vám znesnadňuje vzájemnou komunikaci, což může přinášet obavy
o zdravotní stav Vašich blízkých. Jestliže budete potřebovat jakékoliv informace, obracejte se prosím
  • na vedoucí sociálně zdravotního úseku PhDr. Vladimíru Novákovou (725 896 501) 
  • nebo na ambulanci DS (547 425 736). 
Ujišťujeme Vás nicméně, že pokud by se u některého klienta prokázala pozitivní nákaza covid-19, budeme jeho rodinné příslušníky sami neprodleně informovat a nemocnému poskytneme veškerou potřebnou péči.

Současně si Vás dovolujeme informovat, že jsme přijali taková organizační a provozní opatření, abychom minimalizovali nebezpečí z vnějšího prostředí a abychom předešli případnému šíření koronaviru v prostorách našeho domova pro seniory.

Prosíme Vás o pochopení a trpělivost. Děkujeme za Vaši důvěru a věříme, že i s Vaší pomocí vše zvládneme.

Vedení DS Koniklecová