Režim návštěv

Návštěvy probíhají v rozmezí:
  • pondělí 14 – 18 hodin 
  • středa 14 – 18 hodin 
  • pátek 10 – 12 hodin
  • neděle 14 - 18 hodin
V návštěvních hodinách už můžete přijít kdykoliv, není nutné se předem jakkoliv ohlašovat, či si rezervovat konkrétní termín návštěvy.

Pro návštěvu je stále nutné:
1) splnit z podmínek pro výjimku ze zákazu návštěv, tzn.:

     - mít písemné potvrzení o absolvování PCR testu ne staršího jak 7 dní nebo antigenního POC testu ne staršího jak  72 hodin s negativ. výsledkem (akceptováno bude i potvrzení od zaměstnavatele nebo školy o absolvolání testu v rámci povinného testování v zaměstnání či škole)
     - nebo mít lékařské potvrzení, že jste prodělali COVID v posledních 180 dnech a již nejste infekční
     - nebo být očkovaný a doložit, že:    
  • od aplikace 2. dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo alespoň 14 dní
  • od aplikace 1. dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo alespoň 14 dní.

2) mít s sebou vlastní nový nepoužitý respirátor třídy FFP2 nebo KN95, který si nasadíte při příchodu do DS a který budete mít nasazený po celou dobu návštěvy v celém areálu domova.

Doporučená délka návštěvy přímo u Vašeho blízkého je 60 minut, přičemž je třeba předložit potřebné doklady a vyplnit prohlášení, poté můžete za svým blízkým. Svůj příchod i odchod hlaste službě u vchodu. Pro vstup i odchod návštěv je určen vchod B (vzdálenější ve směru příjezdu ulicí Koniklecovou, jsou u něj schody). Dodržujte prosím to, že se při odchodu opět nahlásíte službě.

Návštěvy jsou omezeny na maximálně 2 osoby současně (přičemž dítě je také počítáno jako osoba a platí pro něj stejná pravidla jako pro dospělou osobu). Počet návštěv za týden není omezen.

V případě potřeby se obracejte telefonicky nebo mailem na sociální pracovnice DS – telefony 774 313 842 nebo 775 884 074, mailem na soc1@dskoniklecova.cz nebo soc2@dskoniklecova.cz.