Vycházky

Vycházky pro uživatele mimo areál zařízení se vrací k běžnému předcovidovému řežimu dle domácího řádu. Ruší se veškerá omezení. Opuštění zařízení/vycházka již nemusí být ohlášena předem. Odhlašování stravy při delší nepřítomnosti je nutné nahlásit 3 dny předem, tak jako to bylo vždy.
Karanténní opatření v návaznosti na pobyt uživatele mimo DS jsou zrušena (bez ohledu na důvod opuštění DS - vyšetření u lékaře, nákup, návštěva u rodiny, atd.). 

Pro další informace případně kontaktujte sociální pracovnice Domova pro seniory Koniklecová.