Vycházky

Vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel bude bezprostředně po návratu v preventivní karanténě, tzn. omezení kontaktu s ostatními uživateli (v případě dvoulůžkového pokoje bude uživatel umístěn do oddělených prostor). Do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny. Karanténa bude ukončena v případě negativních výsledků obou testů.

Karanténa nebude zavedena u uživatele, který je očkován proti COVID-19 a uběhlo již více než 14 dní od aplikace 2. dávky. Tento uživatel také nebude muset podstoupit antigenní test.

Po celou dobu vycházky musí mít nasazen respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95, který si musí sami zajistit (koupit skrz zdravotní sestry z lékárny nebo např. nechat si přinést od rodiny).

Opuštění zařízení/vycházka musí být ohlášena předem sociálním pracovnicím. Mohou je nahlásit uživatelé osobně, příp. jejich blízcí (telefonicky nebo emailem). Vycházky o víkendu musí být nahlášeny nejpozději v pátek do 14:00. (Pokud se jedná o státní svátek, musí být vycházka nahlášena nejpozději v předcházející pracovní den do 14:00.) Odhlašování stravy při delší nepřítomnosti je nutné nahlásit 3 dny předem.
Ihned po návratu začínají platit karanténní opatření.

Pro další informace kontaktujte sociální pracovnice Domova pro seniory Koniklecová.