Jak požádat o službuV části „O nás“ se můžete dozvědět podrobněji, komu jsou služby Domova pro seniory Koniklecová určeny a komu naopak službu poskytnout není možné. Pokud si nejste jistí či potřebujete doplnit další informace, rádi Vám pomůžeme na telefonním čísle 547 425 738. Pokud máte zájem se podívat do našeho domova osobně, rádi Vás jím provedeme a odpovíme Vám na Vaše dotazy.

Jako první krok k tomu, abychom mohli Vaši žádost zařadit do evidence žadatelů, je potřeba podat vyplněnou „Žádost o poskytnutí sociální služby“ a ošetřujícím či praktickým lékařem nechat vyplnit „Posudek o zdravotním stavu – vyjádření lékaře“. Oba tiskopisy si můžete stáhnout zde na webových stránkách (viz odkazy níže), zastavit se pro ně osobně u sociálních pracovnic nebo Vám je můžeme zaslat na požádání poštou či emailem.

Žádost o poskytování sociální služby 
Vyjádření lékaře
 
Vyplněné formuláře pak můžete doručit po domluvě osobně sociálním pracovnicím do DS nebo poslat poštou, popřípadě naskenované elektronickou poštou na emailovou adresu info@dskoniklecova.cz. Osobně jsou sociální pracovnice k dispozici od pondělí do pátku od 8 do 15 hodin, přesto Vás v  případě osobní návštěvy prosíme o telefonickou domluvu předem na konkrétní dobu.
Sociální pracovnice žádost převezmou, zkontrolují její úplnost a předají na posouzení ze zdravotního hlediska. Pokud žádost ze zdravotního hlediska odpovídá případnému poskytnutí služby, je u žadatele provedeno sociálními pracovnicemi sociální šetření a posouzena potřebnost zajištění pomoci pobytovou službou. Žádosti, které na základě zdravotního posouzení a sociálního šetření odpovídají cílové skupině DS Koniklecová, jsou následně zařazeny do evidence žadatelů.
Často kladené otázky zájemců o sociální službu:

 1. Jsem senior, mohu si k Vám podat žádost?
Podat žádost si můžete, pokud máte alespoň 65 let a máte zhoršenou soběstačnost, a jste tedy závislí na pravidelné pomoci druhé osoby (např. potřebujete dopomoc s oblékáním, hygienou, nejste si schopni nakoupit, uklidit, uvařit). Žádosti tzv. „do budoucna“ či „pro jistotu“, když ještě pomoc v rozsahu služby domova pro seniory není aktuální, nepřijímáme.

 
 1. Přijmete mne, i když jsem soběstačný?
Dokud budete soběstačný, tak Vás nepřijmeme. Přijímáme seniory, kteří už nemůžou zůstat doma a nestačí jim péče rodiny ani terénních služeb (např. pečovatelské či asistenční služby). Nejčastěji poskytujeme naše služby seniorům, kteří se pohybují s pomocí dvou berlí, chodítka, jsou na vozíku nebo plně ležící.
 
 1. Nemám příspěvek na péči, co mám dělat? Je to důležité? Můžu Vám zaplatit příspěvek na péči, i když jej nemám přiznaný?
Doporučujeme zažádat o příspěvek na péči u příslušného Úřadu práce dle místa Vašeho bydliště. I když budete doma a budete využívat pomoc terénních služeb, můžete jej využít na zaplacení těchto služeb a pomoci. Přijmeme Vás, i pokud příspěvek ještě vyřízený nemáte, a to v případě, že se Vaše soběstačnost náhle zhoršila a nestihl/a jste si jej ještě vyřídit. Pokud příspěvek ještě nepobíráte, zaplatit nám ho nemůžete.
 
 1. Co mám dělat, když už potřebuji s něčím pomoct, ale úplně nesoběstačný nejsem? Proč mě nepřijmete?

Každému je nejlépe doma, ve svém známém prostředí. Doporučujeme spíše využívat pomoci rodiny, svých známých a terénních služeb (např. pečovatelské nebo asistenční služby). Do domova pro seniory je vhodné jít, až když Vám ani tato pomoc nestačí.
Rádi Vám předáme informace ohledně možností terénních služeb a kontakty na ty služby, které by pro Vás byly vhodné.

Užitečné informace můžete čerpat i z jiných zdrojů, např. z brožury "Chci zůstat doma", kterou vydala Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Brožura je určena zejména seniorům a jejich blízkým, kterým přináší stručný a praktický návod na to, jak postupovat v situaci, kdy již potřebují péči druhé osoby, či jsou sami těmi, kteří péči budou poskytovat.
(Ke stažení zde: http://www.apsscr.cz/cz/nabizime/chci-zustat-doma)

 1. Jsem soběstačný, ale mám moc drahé bydlení nebo nemám kde bydlet. Přijmete mne?
Nejsme služba, která řeší bytovou problematiku občanů. Doporučujeme obrátit se na bytový odbor, popř. realitní kancelář nebo na sociální služby, které Vám pomohou řešit Vaši bytovou situaci (např. odborné sociální poradny).
 
 1. Jsem nesoběstačný, za jak dlouho mě přijmete?
Nikdy nejsme schopni říct, za jak dlouho zájemce přijmeme. Je to individuální a závisí to na mnoha faktorech, které nemůžeme ovlivnit. Náš pořadník není časový, ale je řazen podle sociální a zdravotní potřebnosti. 
 
 1. Mohu mít podaných i více žádostí do domovů pro seniory?
Počet žádostí není nijak omezen, můžete si podat žádosti, do kolika domovů chcete.
 
 1. Jak se dozvím, kdy budu moct do domova nastoupit?
Když se uvolní místo, oslovujeme žadatele, u kterých je situace urgentní, potřebují ve velké míře pomoc jiných osob a tuto pomoc už není možné zvládat doma. Při oslovování žadatelů hraje roli celá řada faktorů, pomocným prvkem je i bodové hodnocení každé žádosti, není ale rozhodujícím. Sociální pracovnice Vás nebo Vaše blízké telefonicky kontaktuje a domluví s Vámi podrobnosti a schůzku.
 
 1. Jaký je rozdíl mezi DS a DZR?
Zkratka DS znamená domov pro seniory, zkratka DZR znamená domov se zvláštním režimem. Rozdíl je v tom, že v domově pro seniory jsou klienti, kteří jsou přiměřeně orientovaní. Do domova se zvláštním režimem jsou přijímáni ti, kteří trpí nějakým typem demence (např. Alzheimerova choroba). Na Koniklecové je pouze domov pro seniory.
 
 1. Je možné si vybrat typ pokoje?
V žádosti o naši sociální službu si můžete zvolit, o jaký typ bydlení máte zájem. Pokud preferuje některý typ pokoje, budeme Vaši volbu respektovat, v případě, že udáte možnost „nezohledňovat“, oslovili bychom Vás při uvolnění jednolůžkového i dvoulůžkového pokoje.
 
 1. Mohu si přivést svůj vlastní nábytek?
Základní vybavení pokojů je majetkem domova, ale každý nově nastupující klient si může pokoj dovybavit svým vlastním drobnějším nábytkem, výzdobou a dalšími věcmi. Naším cílem je, aby se klienti v domově cítili příjemně a alespoň v rámci možností co nejvíce jako doma.
 
 1. Může být poskytnuta pobytová sociální služba osobě, která nemá dostatečný příjem na zaplacení plné úhrady?
Samozřejmě může. Zákon o sociálních službách na tuto situaci pamatuje a určuje, že osobě po zaplacení úhrady za pobyt a stravu musí zůstat alespoň 15% z jejího pravidelného příjmu. Klient s nízkými příjmy tedy platí tzv. sníženou úhradu. V tomto případě se může poskytovatel dohodnout na spoluúčasti na placení úhrady s jinými osobami, nejčastěji to bývají příbuzní klienta. Tato spoluúčast není povinná.