Poskytované služby

Základní činnosti poskytované sociální služby "domov pro seniory"

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

K aktivizaci uživatelů jsou využívány následující volnočasové aktivity:

Pravidelné

 • zpívání pro radost
 • kino v čajence
 • skupinové cvičení
 • tzv. denní centrum
 • modlitební setkání
 • písničky na přání
 • trénování paměti
 • trénink jemné motoriky
 • odpolední aktivity dle měsíčního rozpisu (letem světem, křeslo pro hosta, kavárnička, aby tělo nebolelo, poslechové odpoledne, přednášky, besedy, písničky na PC)
 • canisterapie

Příležitostné aktivity mimo DS

 • výstavy, koncerty,
 • výlety, vycházky

Příležitostné aktivity v DS  

 • zábavné a společenské akce
 • vernisáže
 • kulturní vystoupení žáků LŠU, MŠ a ZŠ
 • společenské hry
 • kognitivní hry - spolupráce s jinými DS
 • sportovní dopoledne

V domově je zajištěna nepřetržitá služba pracovníků v  sociálních službách.

Zdravotní péče 

 • Zdravotní péče, je poskytována prostřednictvím zdravotnických zařízení. Uživatelé se mohou zaregistrovat u praktické lékařky, která do domova dochází jedenkrát týdně, nebo se mohou obracet na jiného praktického lékaře, u něhož jsou zaregistrováni. Domov respektuje právo každého uživatele na svobodnou volbu lékaře.
 • Ošetřovatelská a rehabilitační péče je poskytovaná především prostřednictvím kvalifikovaného personálu domova  

Fakultativní činnosti

Fakultativní činnosti jsou poskytovány na základě žádosti uživatele. Seznam poskytovaných fakultativních činností je uveden v Sazebníku úhrad poskytovatele.

Ostatní služby 

Do domova pravidelně dochází kadeřnice a pedikérka.