Poskytované služby

Naše nabídka

 • Poskytnutí ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových zařízených pokojích, umístěných v jednopokojových nebo dvoupokojových obytných jednotkách. Součástí všech obytných jednotek je předsíň, lodžie, kuchyňská linka, sociální zařízení, přípojka na kabelovou televizi a možností připojení WiFi. Pokoje lze po domluvě dovybavit vlastním vybavením. Úhrada za ubytování zahrnuje náklady na topení, spotřebu elektřiny a vody, opravy, malování, úklid, praní a žehlení ložního a osobního prádla.
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy. Možnost výběru rozsahu stravy – denní skladby jídel. Stravování je poskytováno v souladu se zásadami správné výživy ve třech variantách – strava normální, dieta šetřící nebo diabetická. Strava je dovážena  z Domova pro seniory Mikuláškovo náměstí, p.o.
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při oblékání, svlékání a obouvání, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, pomoc při podávání jídla a pití, možnost zajištění drobných nákupů, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru).
 • Pomoc při péči o domácnost (pomoc při drobném úklidu osobních věcí, pomoc při péči o prádlo, oděv a obuv, pomoc při udržování tepelného komfortu a obsluze elektrospotřebičů).
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při běžných úkonech osobní hygieny, pomoc s celkovou hygienou těla, pomoc při péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC)
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb                        a informačních zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, přáteli a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, pomoc při komunikaci, zajištění duchovních služeb).
 • Sociálně terapeutické činnosti (podpora a pomoc v pokračování v pracovní či dobrovolnické činnosti a vzdělávání)
 • Aktivizační činnosti (individuální a skupinové volnočasové a zájmové aktivity, pomoc při obnovení kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností)
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (podpora a pomoc v řešení úředních a sociálních záležitostí, jednání s úřady, podpora a pomoc v hospodaření s financemi)
 • Základní sociální poradenství
 • Ošetřovatelskou   péči  a rehabilitační  péči  podle ordinace  lékaře,  která  je poskytována  prostřednictvím   personálu domova s  odbornou   způsobilostí k výkonu tohoto povolání.
  • Všeobecné zdravotní sestry zajišťují ošetřovatelskou péči (péči o zdraví, zdravou výživu a bezpečí, zajištují dodržování léčebného režimu)
  • Fyzioterapeuti zajišťují individuální rehabilitaci, individuální a skupinové cvičení, magnetoterapie, elektroléčba, vodoléčba, ultrazvuk, parafinové lázně, rotoped)
Uživatelé mají k dispozici signalizační tlačítko k přivolání pomoci ze strany personálu.

V domově je zajištěna nepřetržitá služba pracovníků v  sociálních službách.
 

K aktivizaci uživatelů jsou využívány následující volnočasové aktivity:

Pravidelné

 • tzv. denní centrum
 • cvičení na židlích
 • zpívání pro radost
 • promítání na přání (písničky, filmy, koncerty)
 • trénování paměti
 • trénink jemné motoriky – tvoření s…….
 • pétanque na zahradě (letní měsíce)
 • canisterapie
 • odpolední aktivity dle měsíčního rozpisu (letem světem, křeslo pro hosta, kavárnička, fototerapie, přednášky, besedy)

Příležitostné aktivity mimo DS

 • výstavy, koncerty,
 • výlety, vycházky

Příležitostné aktivity v DS

 • zábavné a společenské akce
 • vernisáže, divadelní představení, koncerty
 • kulturní vystoupení žáků ZUŠ, MŠ a ZŠ
 • společenské a kognitivní hry
 • sportovní dopoledne

 

 

Duchovní program

 • bohoslužby -  1x měsíčně

Zdravotní péče 

 • Zdravotní péče je poskytována prostřednictvím zdravotnických zařízení. Uživatelé se mohou zaregistrovat u praktické lékařky, která do domova dochází jedenkrát týdně, nebo se mohou obracet na jiného praktického lékaře, u něhož jsou zaregistrováni. Domov respektuje právo každého uživatele na svobodnou volbu lékaře.
 • Dle potřeby dochází do domova psychiatr, psycholog, logoped – po domluvě s uživatelem na základě doporučení ošetřujícího lékař

Fakultativní činnosti

Fakultativní činnosti jsou poskytovány na základě žádosti uživatele. Seznam poskytovaných fakultativních činností je uveden
v Sazebníku úhrad poskytovatele.
 

Ostatní služby 

Do domova pravidelně dochází kadeřnice a pedikérka.