Úhrady za služby

Ubytování (od 1. 4 .2022)

 • 250 Kč/ osoba/ den
 • V úhradě za  ubytování jsou zahrnuty náklady na topení, spotřebu elektřiny a vody, opravy, malování, úklid, praní a žehlení ložního a osobního prádla.

 
V úhradě za ubytování nejsou zahrnuty poplatky:

 • za příjem rozhlasu a televize
 • za telefon
 • za fakultativní služby

Stravování (od 1. 4. 2022)

Strava je dovážená do domova z jiného zařízení. Je možné odebírat celodenní stravu nebo samostatně jednotlivá jídla (snídaně, oběd, svačina, večeře), přičemž je možné zvolit si normální stravu, diabetickou dietu nebo šetřící dietu. Ceník je platný od 1.7.2019.

Úhrady při celodenním stravování

Normální strava a šetřící dieta 205 Kč
Diabetická dieta 205 Kč


Úhrady při odběru jednotlivých jídel

jednotlivá jídla normální a šetřící dieta diabetická dieta
Snídaně 44 Kč 37 Kč
Svačina - 10 Kč
Oběd 72 Kč 66 Kč
Svačina 31 Kč 29 Kč
Večeře 58 Kč 53 Kč
II. večeře - 10 Kč
 

Po úhradě za ubytování a stravu musí uživateli zůstat alespoň 15% jeho příjmu.
 

Činnosti hrazené z příspěvku na péči:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • vzdělávací a aktivizační činnosti
 • sociálně terapeutické činnosti

Základní sociální poradenství je poskytováno bezplatně.

Fakultativní činnosti jsou hrazeny dle aktuálního Sazebníku úhrad poskytovatele ( k dispozici u sociálních pracovnic).

Služby kadeřnice a pedikérky si hradí uživatel zvlášť.