Úhrady za služby

Ubytování 

 • v jednolůžkovém pokoji od 195 Kč do 210 Kč/den (dle typu pokoje)
 • ve dvoulůžkovém pokoji 190 Kč/den

V úhradě za  ubytování jsou zahrnuty náklady na topení, spotřebu elektřiny a vody, opravy, malování, úklid, praní a žehlení ložního a osobního prádla.
 
V úhradě za ubytování nejsou zahrnuty poplatky:

 • za příjem rozhlasu a televize
 • za telefon
 • za fakultativní služby

Stravování

Strava je dovážená do domova z jiného zařízení. Je možné odebírat celodenní stravu nebo samostatně jednotlivá jídla (snídaně, oběd, svačina, večeře), přičemž je možné zvolit si normální stravu, diabetickou dietu nebo šetřící dietu. Ceník je platný od 1.7.2017.

Úhrady při celodenním stravování

  Strava (+ dovoz) Celkem
Normální strava a šetřící dieta 150 Kč (+ 3 Kč) 153 Kč
Diabetická dieta 164 Kč (+ 3 Kč) 167 Kč


Úhrady při odběru jednotlivých jídel

Normální strava a šetřící dieta Strava (+ dovoz) Celkem
Snídaně 31 Kč (+ 1 Kč) 32 Kč
Oběd 54 Kč (+ 2 Kč) 56 Kč
Svačina 22 Kč (+ 0 Kč) 22 Kč
Večeře 43 Kč (+ 0 Kč) 43 Kč
 
Diabetická dieta Strava (+ dovoz) Celkem
Snídaně 30 Kč (+ 1 Kč) 31 Kč
Svačina 8 Kč (+ 0 Kč) 8 Kč
Oběd 52 Kč (+ 2 Kč) 54 Kč
Svačina 23 Kč (+ 0 Kč) 23 Kč
Večeře 43 Kč (+ 0 Kč) 43 Kč
Večeře II 8 Kč (+ 0 Kč) 8 KčPo úhradě za ubytování a stravu musí uživateli zůstat alespoň 15% jeho příjmu.

Činnosti hrazené z příspěvku na péči:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • vzdělávací a aktivizační činnosti
 • sociálně terapeutické činnosti

Základní sociální poradenství je poskytováno bezplatně.

Fakultativní činnosti jsou hrazeny dle aktuálního Sazebníku úhrad poskytovatele ( k dispozici u sociálních pracovnic).

Služby kadeřnice a pedikérky si hradí uživatel zvlášť.