Veřejné zakázky

Informace splňující požadavky zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění  o veřejných zakázkách jsou uvedeny na profilu zadavatele na internetové adrese: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilDSKoniklecova.

Od 1.7.2016 jsou veškeré smlouvy a objednávky nad 50 tisíc zveřejněny v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. v platném znění v registru smluv.