Dopad aktuálních opatření na návštěvy v DS

01. 03. 2021
Obracíme se na Vás s aktuálními informacemi ohledně návštěv v Domově. Jistě jste z médií zaznamenali, že vzhledem ke špatné epidemické situaci v ČR omezila vláda ve výrazné míře volný pohyb osob. Mimo jiné z aktuálního usnesení vyplývá, že by lidé měli zůstávat v místě svého trvalého (přechodného) bydliště a výrazně omezit kontakty s osobami, které s nimi nežijí v jedné domácnosti. Což je i případ návštěvy u Vašeho blízkého.

Zvažte prosím nutnost na návštěvu přijít a snažte se nyní návštěvy omezit na nezbytně nutnou míru. Pokud vyhodnotíte, že je Vaše návštěva opravdu nezbytná, podmínky pro její realizaci jsou stejné jako doposud (negativní antigenní POC test ne starší než 48 hodin, případně potvrzení od lékaře o prodělání COVID-19 v posledních 90ti dnech a aktuální neinfekčnosti, vlastní ochranné pomůcky - respirátor a rukavice, rezervace přes rezervační systém, podrobněji viz předešlé emaily, informace na webových a facebookových stránkách).
 
Stejná vládní opatření se vztahují i na uživatele Domova, i oni by tedy měli omezit své sociální kontakty. Jejich návštěvy u Vás doma v tuto chvíli nedoporučujeme.
 
Velmi apelujeme na Vaši osobní odpovědnost a přístup k dodržování nastavených vládních opatření. Chápeme, že je situace dlouhá a náročná ale věříme, že společně s námi uděláte vše pro ochranu Vašich blízkých.
 
 
Děkujeme za trpělivost a spolupráci.