Historické okénko: Cyril a Metoděj

12. 07. 2017
Na začátku července slavíme státní svátek, připomínající odkaz dvou klíčových postav evropských dějin: Sv. Cyrila a Metoděje. 
Asi každý si z dějepisu pamatuje příběh dvou věrozvěstů Sv. Cyrila a Sv. Metoděje. My jsme společně zavzpomínali také. Letos uběhlo 1154 let od jejich příchodu na Velkou Moravu. Jejich působení tady mělo nejenom náboženský a duchovní rozměr, ale i dopad na politickou hru té doby a velký vliv na kulturu a rozvíjející se křesťanství v  našich zemích.

Společně s klienty jsme vzpomínali na historické detaily jejich příběhu, rodáci z Židenic zase jejich kostel, zasvěcený těmto dvěma světcům, spolupatronům Evropy. Odkaz Cyrila a Metoděje dodnes přežívá např. v Kongregaci sester sv. Cyrila a Metoděje, která se mimo duchovní život stejně jako C+M zapojuje v oblasti vzdělávání mládeže nebo v sociální péči. 

My jsme s těmito dvěma muži, kteří zanechali Evropě nejen duchovní, ale i kulturní dědictví, strávili příjemné dopoledne. Přístě si přiblížíme zase jiné historické období a připomeneme si další velkou osobnost české historie. Je až z podivem, kolik si toho lidská mysl zapamatuje z hodin dějepisu nebo vědomostních soutěží. My si tyto významné osobnosti pomyslně zveme mezi nás velice rádi.  
200px-Kriz_z_Mikulcic.png
hradiste.jpg
netradicni-psani-pohlednice-hlaholice-zadny-proble-_-485a1.jpg
STAROSLOVENSTINA.jpg
velehrad-narodni-pout.jpg
velka_morava-_mapa.jpg