Kolaudace čajenky

18. 04. 2016
V polovině dubna jsme slavnostně odhalili opravenou, vylepšenou a rozhodně větší společenskou místnost zvanou Čajenka. 
Bývá dějištěm všech velkých akcí v domově a my jsme rádi, že se jí podařilo rozšířit a celkově opravit, protože už nám kvůli přibývajícím vozíčkům začínala být malá. Díky rozsáhlé opravě a odstranění původní příčky s výdejním okýnkem budeme spolu s uživateli prožívat všechny akce ještě o to příjemněji, když budeme mít kolem sebe tak pěkný a hlavně velký prostor.

Společně s čajenkou byl opraven také druhý vstupní vestibul, který je často využíván zejména při větších akcích jako taneční parket i prostor pro sportovní klání. 

Ať nám obě tyto společné místnosti dobře a dlouho slouží!
11.jpg
13.jpg
10.jpg
9.jpg
3.png
4.png
5.png
6.png
7.png
8.png