Mezinárodní camp mladých 23.7. - 26.7.2019

17. 07. 2019
„Zapojili jsme se do akce s dobrovolníky v rámci spolupráce s projektem Politika stárnutí na krajích, který realizuje v Jihomoravském kraji MPSV"
23.7.2019
Dnes, první den campu, v našem zařízení pracovaly 4 dobrovolnice, které nám pomohly při práci na zahradě a na setkání s uživateli nám prezentovaly země, ze kterých přichází. Jejich přítomnost v našem domově byla uživateli i zaměstnanci velice pozitivně vnímána.
24.7.2019
Dnešní den probíhal v podobném duchu jako včerejší. Dobrovolnice pracovaly na zahradě, poskytly doprovod uživatelům společně s našimi zaměstnanci na poště a v obchodě. Odpoledne se zúčastnily naší "kavárničky" a aktivně se zapojily do rozhovorů s uživateli.
25.7.2019
Dnešním dnem jsme vstoupili do druhé poloviny pracovního setkávání s mladými lidmi napříč Evropou. Po dvou dnech, kdy zde pracovaly samé dívky se objevili mezi studenty i dva chlapci. Stejně jako v předchozích dnech pracovali na zahradě - stříhali keře, čistili chodníky a nakonec odklízeli větve do přistaveného kontejneru. Na závěr dnešního setkání se zúčastnili aktivity s našimi uživateli a vyslechli si národní písničky v jejich podání.
26.7.2019
Dnešek byl ve znamení pouze pracovním bez setkání s uživateli. Dopoledne studenti pracovali na zahradě - dokončovací práce, odpoledne nám pomohli při úklidu provozních místností (vyčištění kuchyňských linek, stírání prachu).

Závěrem lze zkonstatovat, že pobyt dobrovolníků v našem zařízení hodnotili uživatelé i zaměstnanci kladně. Pro uživatele to byla možnost setkat se s mladými lidmi ze zahraničí, dovědět se něco nového o zemích ze kterých pochází a zahrada, kdyby mohla mluvit, tak by poděkovala za zkrášlení.
 
12.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
9.jpg
foto1.jpg
foto3.jpg
Vystrizek-(1).JPG