Novinky platné od 20.3.2021

19. 03. 2021
Na základě aktuálních opatření a nařízení vládních orgánů bychom Vás rádi informovali o dílčích změnách týkajících se sociálních služeb, tzn. provozu domova.
S platností od soboty 20.3.2021 jsou rozšířeny výjimky ze zákazu návštěv (krom negativního testu nebo potvrzení o prodělání COVID) a nově je možné do DS přijít také s certifikátem MPSV prokazujícím, že jste byli očkováni vakcínou proti COVID a od 2. dávky již uplynulo minimálně 14 dní. Tato možnost je nově přidána v rezervačním systému. Další opatření nastavená v Domově v souvislosti s návštěvami zůstávají beze změny - návštěvy budou možné na základě rezervace a je třeba, abyste byli vybavení ochrannými pomůckami (tj. vlastní nový respirátor a rukavice, plášť Vám bude zapůjčen). Bližší informace najdete na webových stránkách Domova, případně se telefonicky nebo emailem obracejte na sociální pracovnice Domova (774 313 842 nebo 775 884 074).
 
Další změna je pro klienty, kteří byli očkováni a mají již více jak 14 dní po 2. dávce - tito nebudou muset poté, co opustí areál Domova (tj. pojedou k lékaři, na návštěvu blízkých apod.) do karantény a podstupovat antigenní testy. Opuštění Domova je nadále třeba hlásit personálu, ne všichni obyvatelé očkování mají a případná návazná opatření se budou lišit, tak abychom na ně adekvátně reagovali.
 
Vzhledem k aktuálně celostátně platnému omezení pohybu jsou možnost návštěv a vycházky i nadále s celostátními opatřeními mírně v rozporu, lidé by měli omezit své kontakty jen na nutné věci, ale ze strany Domova návštěvy i vycházky klientům umožňujeme, pouze je nedoporučujeme.
 
Mnozí z Vás jsou testovaní ze strany zaměstnavatele a objevují se dotazy na to, zda je možné prokázat se samotestem. Bohužel to možné není, v nařízeních je dáno, že se musíte prokázat potvrzením o negativním výsledku testu, což pokud se testujete sami, nemáte. V případě, že Vám testy provádí pověřená osoba zaměstnavatele a ten Vám poté vypíše potvrzení o negativním výsledku, je možné toto akceptovat.
 
Závěrem ještě jedna aktuální úprava - blíží se velikonoční svátky, a protože máme návštěvní dny v pondělí i pátek, částečně se jich toto dotkne. V pátek 2.4.2021 (Velký pátek) budou návštěvy v běžném režimu - tedy od 10 do 12 hodin, ale na Velikonoční pondělí 5.4.2021 návštěvy ani balíčky možné nebudou. Na tento den nebudou tedy ani v rezervačním systému vypsané termíny.