Ohlédnutí za dosavadním průběhem roku 2015

19. 08. 2015
Jak nám plyne čas v Domově pro seniory Koniklecová.
 
Pomalu vstupujeme do druhé poloviny roku 2015, a tak se ohlížíme za prožitým časem v našem domově. Ač jsou tyto letní dny opravdu prosluněné a klienti si je nejraději užívají v naší rozkvetlé zahradě, bude s blížícím se podzimem slunečních paprsků ubývat a dny se budou zkracovat. To je období, kdy si uvědomíme, jak nám začíná sluníčko chybět.

V našem domově se mohou klienti těšit ze slunečního svitu po celý rok, a to díky relaxační místnosti. Nově je zde na stropě nainstalováno šest speciálních panelů, které slouží k tzv. fototerapii - terapii světlem.

Fototerapie je efektivním nástrojem k potlačení symptomů SAD (zimní deprese) a jiných afektivních poruch. Dále je využívána k léčbě únavových syndromů a nově při léčbě kožních onemocnění. Její účinnost spočívá v tom, že osvětlení je rozmístěno rovnoměrně a přitom je soustředěno pouze v místnosti. Dostatečný počet luxů, který je nezbytný pro účinek terapie, je tedy zaručen, ať už jste v místnosti kdekoli.

Už jsme si zvykli, že k nám do domova každý týden dochází speciálně vycvičení psi, konající canisterapii.  Setkávají se s klienty jak ve skupince, tak i individuálně na pokojích. Psí kamarádi se vždy postarají o dobrou náladu a také jsou výborným zdrojem pro reminiscenční terapii, neboť mnoho klientů pejska chovalo, a tak o zkušenosti a poutavé příběhy ze vzájemného soužití není nouze.

Tradičně jsme se také potěšili s dětmi z MŠ Pomněnky, jejichž milé vystoupení vyvolá u klientů spokojený úsměv na tváři.

Také setkávání s učiteli (Mgr. Roman Grmela, Mgr. Eva Hrobařová) a studenty z Bezpečnostně právní akademie Brno, kteří již několik let navštěvují klienty a připravují vlastní program, nebo se aktivně podílejí na realizaci aktivizačního programu domova, je velice příjemnou změnou. Klienti oceňují zájem mladých lidí o seniory. Proto bychom touto cestou rádi poděkovali všem z akademie, kteří prošli a, jak doufáme, ještě projdou naším domovem.

O pohlazení po duši se nám postarali nejen studenti z brněnské konzervatoře (soprán, tenor), kteří nám svým vystoupením dali nahlédnout do krásných melodií klasické hudby a postarali se o nezapomenutelný zážitek, ale i Farní doubravnická schola (FADOSCH), jejichž zpěv a hraní na hudební nástroje nám zpříjemňuje velikonoční čas.

Do domova přijalo pozvání mnoho zajímavých osobností z řad široké veřejnosti do tzv. Křesla pro hosta. V pomyslném křesle v minulých letech usedla např. senátorka Parlamentu ČR, dále primář PLČ v Brně Černovicích, starostka MČ Nový Lískovec, redaktorka TV Nova, sopranistka (sólistka) Národního divadla v Praze, vedoucí a strážník revíru Městské policie, vedoucí lékárny, právník nebo psycholog. Naposledy jsme přivítali vedoucí České unie neslyšících. Všichni hosté byli velice milí a trpělivě odpovídali na pokládané všetečné otázky.

Významné výročí 70 let od ukončení druhé světové války jsme oslavili netradičně, módní přehlídkou s názvem „Mezi dvěma válkami“. Prostory domova se proměnily na meziválečnou promenádu, kde korzovaly modelky v dobových kostýmech a překrásných ručně vyráběných kloboucích od firmy DANTES. Majitelka p. Chabičovská je jedna z mála, která se této zapomenuté profesi věnuje. Milým překvapením na závěr bylo, že bylo možné si některé předváděné klobouky osobně vyzkoušet.

V uplynulých měsících bylo několik příležitostí setkat se společně s ostatními klienty i rodinnými příslušníky, a to na Motýlkové zábavě a Letním posezení. Každý měsíc se naše společenská místnost Čajenka promění v pomyslnou kavárničku, kde si klienti pochutnávají na kávě a zákusku. Nyní v letních měsících si užívají také ovocné a zmrzlinové poháry.

Zatím poslední akcí v domově bylo vystoupení interaktivního divadla pod záštitou ombudsmanky Mgr. Anny Šabatové PhD. Název "Nekalé obchodní praktiky" spojené s besedou s právničkami z Kanceláře veřejného ochránce práv jasně vypovídal, na jakou problematiku se představení zaměřilo. Klienti zúročili vlastní zkušenosti a aktivně se zapojili jak do samotného divadelního představení tak i do diskuze s přítomnými právníky.