Ohlédnutí za létem

24. 09. 2021
Letní měsíce nám v Domově pro seniory na Koniklecové přinesly všemi očekávaný návrat do téměř podobného společenského života, jako před epidemickým omezením.
I přes setrvalé epidemické opatření jsme se mohli svobodně nadechnout a prázdninové měsíce  společně naplno užít.
Převážná většina společenských aktivit se konala na naší krásné zahradě.
První milou a všemi obdivovanou návštěvnicí byla, místo koníka Emila, jeho kamarádka kobylka Flika, plemeno minishetty se svoji majitelkou Verunkou.
Další dlouho očekávané setkání, na které jsme se společně už více jak rok těšili, proběhlo se studenty a pedagogy BPA. Praktickými ukázkami nám ukázali, jak poskytnout první pomoc. Ve druhé polovině programu se nám dostalo od našich hostů nejen bohatého občerstvení, ale i následného poutavého vyprávění. Pan učitel (bývalý kriminalista), nám ochotně odpovídal na dotazy, které se týkaly jeho dlouholeté praxe.
Po dlouhém odloučení jsme mohli také přivítat naše čtyřnohé přátele. Canisterapeutičtí  pejsci s paničkou Terezkou rozzářili oči nejen na společným setkáních, ale především na pokojích imobilních uživatelů při individuální terapii.
K létu samozřejmě patří i hudební vystoupení pod širým nebem. Hudba nám v našich životech už moc chyběla a tak jsme se my (uživatelé i zaměstnanci) odměnili fantastickým hudebním vystoupením. V podání manželů Danielových, členů Městského divadla v Brně, jsme se nechali unášet na tónech krásných melodií z muzikálů a operet.
Vrcholem léta u nás vždy bývala, a letos se po dlouhé odmlce znovu k naší velké radosti uskutečnila, Zahradní slavnost. Zahrada znovu ožila hovorem, smíchem a hudbou. Znovu  se mohli, byť v omezeném počtu, sejít uživatelé společně s rodinou a přáteli. Bylo velice dojemné sledovat, jak jsou všichni zúčastnění upřímně šťastní, že se mohou opět vzájemně družit a radovat.
Také naši jubilanti se dočkali a společně s vedením novolískovecké radnice u nás v domově společně oslavili  obdivuhodná životní jubilea.
Cestování k létu patří a besedu, která měla být před rokem, jsme uskutečnili sice opožděně, ale o to radostněji. Při ochutnávce africké kávy jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o daleké Ugandě.
Možnost vyjet na výlet mimo zdi domova s radostí  uvítalo 5 uživatelů. Pozvání jsme přijali od Lipky a služebním autem odjeli do Soběšic na setkání připravené přímo pro seniory na Zahradě u jezírka. Na tomto setkání se nám moc zalíbila ukázka psí poslušnosti představené paní Kellnerovou a jejím pejskem, které jsme oba za pár týdnů přivítali  i u nás v domově, aby potěšili svoji přítomností i ostatní uživatele.
Prázdninový čas je již minulostí, ale vzpomínky na milá setkání v našich srdcích zůstávají.
Děkujeme všem,kteří nám udělali radost a věříme, že radost byla vzájemná.
1623141759353.jpg
1623141759389.jpg
1624626353752.jpg
1627391991971.jpg