Setkání jubilantů se zástupci MČ Nový Lískovec

23. 06. 2016
Předposlední horké červnové odpoledne jsme přivítali paní starostku Ing. Janu Drápalovou, pana místostarostu
a zároveň předsedu komise pro kulturu Ing. Jana Privarčáka a paní Milenu Fňukalovou, koordinátorku setkání za MČ Nový Lískovec. Přišli popřát našim uživatelům, oslavujícím své životní jubileum v prvním půlroce 2016, zejména pevné zdraví a životní spokojenost. 
Úřad městské části Nový Lískovec nás oslovil prostřednictvím paní Fňukalové, abychom společnými silami uspořádali setkání jubilantů z našeho domova, v jejichž možnostech již není zúčastnit se blahopřání přímo v prostorách radnice, se zástupci MČ. K těm, kteří se kvůli zdravotnímu stavu nemohli připojit ke společné oslavě, přišla pí. starostka až do pokoje a předala i jim květinu, blahopřání i malý dárek.

Ve společenských prostorách DS se poté uskutečnilo malé posezení, zpestřené vystoupením dětí z mateřské školy, jejichž básničky a milé vystoupení dojalo nejednoho diváka. Každému jubilantovi bylo poté jednotlivě popřáno, společně jsme připili na zdraví a dlouhá léta všech. 

Děkujeme zástupcům MČ Nový Lískovec, že projevili zájem přijít za našimi uživateli do jejich domova. Doufáme, že se z toho stane tradice, protože významných životních jubilejí je u našich uživatelů pořád dost a rádi oslaví každý den, obzvlášť přináší-li milé a příjemné zážitky. 
P1040028.jpg
P1040029.jpg
P1040031.jpg
P1040032.jpg
P1040039.jpg
P1040040.jpg
P1040043.jpg
P1040051.jpg
P1040053.jpg
P1040060.jpg
P1040063.jpg
P1040065.jpg
P1040066.jpg
P1040071.jpg
P1040072.jpg
P1040075.jpg
P1040076.jpg
P1040079.jpg