Zákaz návštěv a vycházek pro uživatele v DS

07. 01. 2021

Vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci ve společnosti a z důvodu zvýšeného výskytu onemocnění COVID-19 bylo rozhodnuto o zrušení návštěv a zákaz vycházek pro uživatele DS s okamžitou platností až do odvolání. 

Zůstává možnost předání balíčku:

  • pondělí 15 - 17.hod.

  • středa 15 - 17.hod.

  • pátek 10 - 12. hod.

U dveří bude přítomná služba, která zajistí převzetí balíčku a předání klientovi. Ve výjimečných případech a po předchozí domluvě se sociální pracovnicí je možné přinést balíček i jindy. Žádáme všechny, aby se snažili maximálně využít výše zmíněných časů, protože jinak zbytečně přidělávají práci pracovníkům DS.

Pokud by se u některého klienta prokázala pozitivní nákaza covid-19, budeme jeho rodinné příslušníky sami neprodleně informovat a nemocnému poskytneme veškerou potřebnou péči.

V případě potřeby dalších informací se obracejte na sociální pracovnice DS (774 313 842 nebo 775 884 074).

Děkujeme za pochopení. 
image_processing20200510-8902-1fgpkyj.png