Spolupráce se ZŠ Hroznová

07. 06. 2017
Vnější svět
Díky projektu Srdce z lásky darované se po čase opět obnovila spolupráce se Základní školou Hroznová. Děti ze 6.třídy nás již potřetí navštívili
a společně s klienty vytvářeli různými technikami milé dárečky. 

Čas, který by děti mohly trávit s kamarády nebo u počítače, věnují vymýšlení vhodné rukodělné práce, aby pak společně šikovnými prsty vytvořili dílko, které si klienti odnášejí domů a ještě dlouhou dobu se s ním těší.

Přejeme dětem i paní učitelce pěkné prázdniny a těšíme se na ně i jejich nové nápady v přístím školním roce.
P1040961.jpg
P1040963.jpg
P1040964.jpg
P1040965.jpg
P1040966.jpg
P1040967.jpg