E-mailové zpravodajství

09. 06. 2017
Vnější svět
Ne každý z rodinných příslušníků má čas pravidelně prohlížet naše pestré a informacemi nabité webové stránky. Rozhodli jsme se informace
o dění v domově, včetně technický aktualit a plánovaných akcí každý měsíc zpracovat do jedné zprávy. Rodinní příslušníci si tím pádem mohou, pokud mají zájem, naplánovat svoji návštěvu tak, aby se mohli zúčastnit aktivit v domově společně se svými blízkými. 

Máme radost, že tyto maily jsou vítány a díky nim se začínají rodinní příslušníci našich aktivit účastnit a tím vzešla další pěkná spolupráce
s manželi Hřibovými a p.Neuschlem (děti našich klientů), kteří nám připravili, a do budoucna ještě připraví, poutavé cestopisné vyprávění
s promítáním.
P1040844.jpg
P1040848.jpg