Sponzoři

Milí sponzoři,
 
jsme rádi, že Vás můžeme tímto způsobem opět oslovit a poděkovat za Vaše přispění na zkvalitnění života v našem domově. V minulých letech jsme díky sponzorským darům zajistili krásné kulturní akce. Děkujeme i za věcné dary, které nám dělají radost.
 
I letos se na Vás obracíme s žádostí o podporu. Jakákoliv pomoc z Vaší strany je vítána. Dovolujeme si Vás informovat o možných formách přispění na naši činnost.
 
Naší organizaci můžete věnovat finanční dar účelově nebo neúčelově určený a po sepsání darovací smlouvy jej poukázat na bankovní účet organizace.
 
Dále je možné věnovat věcný dar, který můžete sami vybrat a zakoupit. Pokud Vás nenapadá, co by takovým darem mohlo být, v příloze Vám navrhujeme několik nápadů na věci, kterých nemáme dostatek nebo jejichž nákupem můžete pomoci rozšířit hranice naší činnosti do dalších oblastí.  Díky konkrétnímu účelu budete mít jistotu, že Váš dar bude použit pro naše uživatele.
 
Není pro Vás jednoduché pomoci nám finančně nebo nákupem? Rádi uvítáme i nemateriální pomoc. Říkáte si, jaká to může být? Je to jednoduché, přijďte za námi jako host se zajímavou besedou nebo přednáškou, přijďte nám zazpívat nebo zahrát na hudební nástroj, něco pěkného přečíst, zarecitovat nebo zahrát divadlo. Všechny Vaše zajímavé aktivity, se kterými přijdete k nám, jsou vítány.
 
Koordinátorem a osobou pověřenou podávat informace o možnostech dárcovství je v našem zařízení Bc. Růžena Pichalová, která ráda odpoví na Vaše otázky buď na telefonním čísle 728 622 858 nebo na emailové adrese ekonom@dskoniklecova.cz. O dalších aktivitách, které probíhají u nás v domově, si můžete přečíst na našich internetových stránkách www.kon.brnods.cz.
 
Děkujeme.
 
Ing. Iva Záhorová
   ředitelka DSDěkujeme všem našim sponzorům za poskytnutí finančních a věcných darů.

Seznam možných sponzorských darů