Pamětní kniha a důstojné místo pro parte

13. 06. 2016
Skupinka: Paliativní péče
Uživatelé domova pro seniory byli vyzvání formou dotazníku ke spolupráci nad návrhy Pamětní knihy a vhodného, důstojného umístění parte v našem Domově. Dle vyhodnocení dotazníku byla založena Pamětní kniha zesnulých uživatelů a vybráno dle přání uživatelů místo pro parte. Nyní po opravě vestibulu před společenskou místností „Čajenka“ se vytvořilo důstojné místo, které zapadá do příjemného prostředí vestibulu. 
20160421_092528.jpg
20160421_092540.jpg
20160426_070653.jpg